Pāriet uz galveno saturu

Ceļā uz ekoloģiskāku un ilgtspējīgāku Eiropu

ES ekoloģiskie standarti ir vieni no visstingrākajiem pasaulē. ES un nacionālās valdības ar īpašu pētniecības programmu, tiesību aktu un finansējuma palīdzību ir noteikušas skaidrus mērķus Eiropas vides politikai periodā līdz 2020. gadam un vīziju periodam pēc tam — līdz 2050. gadam:

  • aizsargāt, saglabāt un uzlabot ES dabas kapitālu;
  • padarīt ES par resursu izmantošanas ziņā efektīvu, ekoloģisku un konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni;
  • aizsargāt ES iedzīvotāju veselību un labklājību no negatīvas iedarbības un riska, kas saistīts ar apkārtējās vides faktoriem.
  • ES prioritātes vides jomā
  • ES vides tiesību aktu kopsavilkumi

Pašlaik rit darbs daudzās jomās, lai ES aizsargātu apdraudētās sugas un dabas zonas, nodrošinātu dzeramā ūdens un peldvietu ūdens kvalitāti, uzlabotu gaisa kvalitāti un atkritumu apsaimniekošanu, kā arī samazinātu toksisku ķīmisko vielu ietekmi.

Vides aizsardzība un inovācija palīdz radīt jaunus uzņēmumus un darbvietas, kas stimulē ieguldījumus. Ekoloģiskai izaugsmei ir centrāla vieta ES politikā, lai nodrošinātu, ka Eiropas ekonomiskā izaugsme būtu ekoloģiski noturīga. ES ir arī svarīga loma ilgtspējīgas attīstības veicināšanā pasaules mērogā.