Glavni sadržaj

Ususret zelenijoj i održivijoj Europi

Građani EU-a uživaju neke od najviših standarda zaštite okoliša u svijetu. EU i nacionalne vlade utvrdili su jasne ciljeve prema kojima će se oblikovati europska politika zaštite okoliša do 2020. i viziju onog što se treba postići do 2050. s pomoću posebnih istraživačkih programa, zakonodavstva i financiranja:

Mnogo se toga poduzima kako bi se zaštitile ugrožene vrste i prirodna područja u EU-u, zajamčila sigurnost vode za piće i kupanje, poboljšali kvaliteta zraka i zbrinjavanje otpada te smanjili učinci štetnih kemikalija.

Zaštita okoliša i ekološke inovacije pomažu u stvaranju novih poslovnih mogućnosti i mogućnosti zapošljavanja, koje potiču daljnja ulaganja. Osnovni temelj politike EU-a je zeleni rast jer gospodarski rast mora biti ekološki održiv. EU ima ključnu ulogu i u promicanju održivog razvoja na globalnoj razini.

Povezane teme o EU-u