Pereiti prie pagrindinio turinio

Ekologiškesnės ir tvaresnės Europos kūrimas

ES piliečiai gali džiaugtis vienais iš aukščiausių aplinkos apsaugos standartų pasaulyje. ES ir valstybių narių vyriausybės nustatė aiškius tikslus, į kuriuos orientuota Europos aplinkos politika iki 2020 m., ir numatė vėlesnių veiksmų viziją, kas turėtų būti pasiekta iki 2050 m., remiant specialias mokslinių tyrimų programas, rengiant teisės aktus ir teikiant finansavimą:

  • apsaugoti, išlaikyti ir puoselėti ES gamtinį kapitalą,
  • pasiekti, kad ES ekonomika taptų ekologiška ir konkurencinga efektyvaus išteklių naudojimo ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika,
  • apsaugoti ES piliečius nuo neigiamo su aplinka susijusio poveikio ir rizikos sveikatai bei gerovei.
  • ES aplinkosaugos prioritetai
  • ES aplinkos teisės aktų santraukos

Dirbama daugelyje sričių siekiant apsaugoti nykstančias ES gyvosios gamtos rūšis ir buveines, užtikrinti tinkamą geriamojo ir maudyklų vandens kokybę, gerinti oro kokybę ir atliekų tvarkymą, mažinti kenksmingų cheminių medžiagų poveikį.

Aplinkos apsauga ir inovacijos padeda kurti naujas verslo ir užimtumo galimybes, kuriomis skatinamos tolesnės investicijos. Ekologiškas augimas yra esminis ES politikos, kuria siekiama užtikrinti ekologiškai tvarų Europos ekonomikos augimą, elementas. ES taip pat atlieka svarbų vaidmenį skatinant darnų vystymąsi pasauliniu mastu.