Skip to main content

Životní prostředí

Na cestě k ekologičtější a udržitelnější Evropě

Občany EU chrání jedny z nejpřísnějších environmentálních norem na světě. Za podpory specializovaných výzkumných programů, právních předpisů a finančních prostředků stanovily orgány EU a vlády jednotlivých členských států jasné cíle, kterými se má evropská politika v oblasti životního prostředí řídit do roku 2020 a vize do roku 2050:

Řada veřejných i soukromých organizací se zabývá ochranou ohrožených druhů a přírodních oblastí EU, zajištěním bezpečné pitné vody a vody ke koupání, zlepšením kvality ovzduší a nakládání s odpady a snížením účinků škodlivých chemických látek.

Ochrana životního prostředí a inovace pomáhají vytvářet nové podnikatelské a pracovní příležitosti, které stimulují další investice. Tyto oblasti jsou základem politiky EU, která zajišťuje, aby byl evropský hospodářský růst z hlediska ochrany životního prostředí udržitelný. Unie rovněž hraje zásadní roli při prosazování udržitelného rozvoje na celosvětové úrovni.

Aktuality

30 červen 2022
European Commission Speech Copenhagen, 30 Jun 2022 Good morning everyone, What a wonderful day! I was sitting there listening and also watching people peddling by, which is such a beautiful sight. I arrived at ...

Související témata EU