Přejít na hlavní obsah

Dynamické venkovské oblasti a kvalitní zemědělské produkty

Celosvětová produkce potravin se musí do roku 2050 zdvojnásobit, aby odrážela nárůst obyvatelstva a měnící se stravovací návyky. Čelí změnám klimatu, které mají dopad na biologickou rozmanitost, kvalitu půdy a vody, a musí reagovat na poptávku na globálním trhu.

Zemědělská politika EU se v posledních desetiletích značně proměnila. Musí být schopna pomáhat zemědělcům se s těmito výzvami vyrovnat a reagovat na měnící se postoje a očekávání občanů. Týká se celé řady oblastí, například kvality potravin, sledovatelnosti produktů nebo obchodu a propagace zemědělských produktů EU. EU finančně podporuje své zemědělce, vybízí k využívání udržitelných a ekologických postupů a zároveň investuje do rozvoje venkovských oblastí.

Orgány EU spolupracují při tvorbě, provádění, monitorování a hodnocení potravinové a zemědělské politiky. Vnitrostátní a místní orgány pak implementují zákony dohodnuté na úrovni EU. V souladu s pravidly stanovenými na úrovni EU se členským státům poskytují finanční prostředky z rozpočtu EU. EU rovněž sleduje, jak jsou zákony v praxi uplatňovány, jak jsou účinné, a koordinuje případné změny.

Jednotlivá zemědělská a potravinářská odvětví a související služby zajišťují v EU více než 44 milionů pracovních míst. To obnáší pravidelnou práci 20 milionů lidí jen v rámci samotného zemědělství. Díky rozmanitosti podnebí, úrodné půdě, technickým dovednostem zemědělců a kvalitě produktů je EU jedním z předních světových producentů a vývozců zemědělských produktů.