Przejdź do treści głównej

Tętniące życiem obszary wiejskie i wysokiej jakości produkty rolne

Do 2050 r. światowa produkcja żywności musi się podwoić, aby zaspokoić potrzeby wynikające ze wzrostu liczby ludności i zmieniających się nawyków żywieniowych. Rolnictwo musi stawić czoła wpływowi zmian klimatu na różnorodność biologiczną, jakość gleby i wody, a także wymogom światowego rynku.

Aby pomóc rolnikom w sprostaniu tym wyzwaniom i uwzględnić nowe postawy i oczekiwania obywateli, polityka rolna UE znacznie się zmieniła w ostatnich dziesięcioleciach. Obejmuje ona różnorodne dziedziny, m.in. jakość żywności, identyfikowalność, handel i promocja produktów rolnych w UE. UE zapewnia rolnikom wsparcie finansowe, zachęca do stosowania zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska praktyk i jednocześnie inwestuje w rozwój obszarów wiejskich.

Różne instytucje UE współpracują ze sobą przy kształtowaniu polityki dotyczącej żywności i rolnictwa, a także przy jej wdrażaniu, monitorowaniu i ocenianiu. Władze krajowe i lokalne wdrażają przepisy uzgodnione na szczeblu UE. Fundusze z budżetu UE udostępniane są państwom członkowskim zgodnie z zasadami ustalonymi na szczeblu UE. UE kontroluje również sposób stosowania przepisów i ich skuteczność oraz koordynuje wprowadzanie do nich zmian.

Rolnictwo i przemysł spożywczy oraz związane z nimi usługi zapewniają ponad 44 mln miejsc pracy w UE, a w samym sektorze rolnym pracuje 20 mln osób. Dzięki różnorodnemu klimatowi, żyznym glebom, technicznym umiejętnościom rolników oraz jakości oferowanych produktów UE jest jednym głównych światowych producentów i eksporterów produktów rolnych.

Obszary działalności UE związane z tym tematem