Preskoči na glavno vsebino

Dinamično podeželje in kakovostni kmetijski proizvodi

Zaradi rasti prebivalstva in spreminjajočih se prehranjevalnih navad bo treba do leta 2050 podvojiti svetovno proizvodnjo hrane. Pri tem bo treba upoštevati učinke podnebnih sprememb na biotsko raznovrstnost, kakovost tal in vode ter povpraševanje na svetovnem trgu.

Kmetijska politika EU se je v zadnjih desetletjih močno spremenila, da bi kmetom pomagala premagovati te izzive in da bi se prilagodila spremenjenemu odnosu državljanov. Kmetijska politika EU zajema številna področja, tudi kakovost in sledljivost živil, trgovino in promocijo kmetijskih proizvodov EU. EU finančno podpira evropske kmete in spodbuja trajnostne in okolju prijaznejše kmetijske prakse, hkrati pa vlaga v razvoj podeželskih območij.

Institucije EU sodelujejo pri oblikovanju politike na področju hrane in kmetijstva ter njenem izvajanju, spremljanju in vrednotenju. Nacionalni in lokalni organi izvajajo predpise, sprejete na ravni EU. Državam članicam so za kmetijstvo namenjena tudi ustrezna proračunska sredstva EU, in sicer v skladu s pravili EU. Evropska unija spremlja uporabo predpisov in njihovo uspešnost ter usklajuje spremembe.

Kmetijstvo ter prehrambeni sektor in storitve zagotavljajo več kot 44 milijonov delovnih mest v EU. V samem kmetijstvu redno dela 20 milijonov ljudi. Evropa je zaradi ugodnega podnebja, rodovitne prsti in strokovnega znanja kmetov ena od najpomembnejših proizvajalk in izvoznic kmetijskih proizvodov na svetu.

Sorodna področja EU