Gå direkt till innehållet

En levande landsbygd och jordbruksprodukter av hög kvalitet

Världens livsmedelsproduktion måste fördubblas till 2050 för att försörja en växande befolkning med ändrade matvanor. Jordbruket måste också hantera klimateffekterna på den biologiska mångfalden, marken och vattnet och tillgodose efterfrågan på den globala marknaden.

EU:s jordbrukspolitik har ändrats många gånger de senaste årtiondena för att hjälpa bönderna att klara utmaningarna och ta hänsyn till nya attityder och förväntningar. Politiken omfattar bland annat livsmedelskvalitet, spårbarhet, handel och åtgärder för att främja våra jordbruksprodukter. EU ger bönderna ekonomiskt stöd, uppmuntrar till hållbara och miljövänliga metoder och arbetar för en levande landsbygd.

EU:s olika institutioner bidrar tillsammans till att utforma, genomföra, övervaka och utvärdera politiken. Nationella och lokala myndigheter genomför EU-lagstiftningen. Medlemsländerna får pengar från EU-budgeten enligt regler som bestäms på EU-nivå. EU kontrollerar också hur lagarna tillämpas och hur effektiva de är, och samordnar ändringsförslag.

Jordbruket och livsmedelsindustrin står för över 44 miljoner jobb i EU och enbart jordbruket sysselsätter 20 miljoner människor. Tack vare ett varierande klimat, bördiga jordar, böndernas tekniska kunnande och produkternas kvalitet är EU en av världens ledande producenter och exportörer av jordbruksprodukter.

Närliggande politikområden