Gå direkt till innehållet

Öppen och rättvis världshandel

EU är en av världens mest handelsinriktade ekonomier och är också världens största inre marknad. Frihandel mellan medlemsländerna är en av EU:s grundprinciper, och EU arbetar också för en öppnare världshandel.

Mellan 1999 och 2010 fördubblades EU:s handel med omvärlden och motsvarar nu över 30 procent av EU:s bruttonationalprodukt (BNP). EU ansvarar för medlemsländernas handelspolitik och förhandlar fram avtal för deras räkning. Eftersom EU talar med en röst har man större tyngd i internationella handelsförhandlingar än vad varje land skulle ha på egen hand.

EU samarbetar aktivt med länder eller regionala grupperingar för att förhandla fram handelsavtal. Avtalen ger ömsesidigt förmånlig tillgång till marknaderna i både EU och de berörda länderna. Det ger företag i EU möjlighet att växa och det blir också enklare för dem att importera råvaror som de använder i sin produktion.

Varje avtal är unikt och kan omfatta sänkta tullar, regler om exempelvis immaterialrätt eller hållbar utveckling eller klausuler om mänskliga rättigheter. EU tar också hänsyn till synpunkter från allmänheten, näringslivet och icke-statliga organisationer vid förhandlingarna om handelsavtal eller handelsregler.

EU stöder och försvarar industrin och företagen i EU genom att arbeta för att handelshinder ska tas bort så att exportföretagen i EU kan verka på rättvisa villkor och få tillgång till utländska marknader. Samtidigt hjälper EU utländska företag med praktisk information om hur de kan få tillgång till EU-marknaden.

EU arbetar också med Världshandelsorganisationen (WTO) för att slå fast regler för världshandeln och undanröja hinder för handeln mellan WTO:s medlemmar.

Närliggande politikområden

Videoklipp