Skip to main content

Úton a nyitott és tisztességes globális kereskedelem felé

Az Európai Unió a világ egyik legnyitottabb gazdasága. Az uniós belső piac továbbá a világ legnagyobb egységes piaca. Megalapításának egyik alapelve a tagjai közötti szabad kereskedelem volt. Kereskedelempolitikai törekvései azonban túlmutatnak a határain: az EU a világkereskedelem nyitottabbá tételének is elkötelezett híve.

1999 és 2010 között az EU külkereskedelmi forgalma megkétszereződött; ma már az EU bruttó hazai termékének (GDP) több mint 30%-át teszi ki. Az EU felelős a tagállamok kereskedelempolitikájáért, és kereskedelmi megállapodásokról tárgyal a nevükben. Azáltal, hogy egységesen lépnek fel, az Európai Unió országai sokkal előnyösebb pozícióból tudnak tárgyalni nemzetközi partnereikkel, mintha külön-külön ülnének le a tárgyalóasztalhoz.

Az EU aktívan együttműködik harmadik országokkal és regionális csoportosulásokkal kereskedelmi megállapodások megkötése érdekében. Ezek a megállapodások kölcsönösen előnyös hozzáférést biztosítanak mind az EU, mind az érintett országok piacaihoz. A kereskedelmi megállapodásoknak köszönhetően az uniós vállalkozások bővíthetik üzleti tevékenységüket, és könnyebben importálhatják a termékeik előállításához szükséges nyersanyagokat.

Mindegyik megállapodás egyedi, és rendelkezhet vámtarifa-csökkentésekről, szellemitulajdon-jogi szabályokról, illetve tartalmazhat a fenntartható fejlődésre vagy az emberi jogokra vonatkozó záradékot. A kereskedelmi megállapodásokról vagy szabályokról folytatott tárgyalások során az EU a nyilvánosság, a vállalkozások és a nem kormányzati szervek véleményét is kikéri.

Az EU az uniós ipar és üzleti szféra támogatása és védelme érdekében a kereskedelmi akadályok lebontásán munkálkodik, így biztosítva az európai exportőrök számára a tisztességes versenyfeltételeket és a hozzáférést más piacokhoz. Az EU egyúttal gyakorlati információkkal segíti a külföldi vállalatokat az uniós piacra jutás lehetőségeiről.

Az EU együttműködik a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) is a globális kereskedelmi szabályok kialakítása és a WTO-tagok közötti kereskedelem útjában álló akadályok felszámolása terén.

Hírek

20 május 2022
European Commission Press release Brussels, 20 May 2022 The European Commission and the High Representative have today reported on political and economic developments in the Hong Kong Special Administrative Region. The 24th Annual Report to the European Parliament and the Council covers developments...

Videotár