Skip to main content

Lejn kummerċ dinji miftuħ u ġust

L-Unjoni Ewropea hi waħda mill-aktar ekonomiji fid-dinja orjentata minn ġewwa għall-barra. Hija wkoll l-akbar żona dinjija b'suq uniku. Il-kummerċ ħieles fost il-membri tagħha kien wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-UE, u hi impenjata tilliberalizza l-kummerċ dinji wkoll.

Bejn l-1999 u l-2010, il-kummerċ barrani fl-UE rdoppja u issa jammonta għal aktar minn 30% tal-prodott domestiku gross tal-UE (PDG). L-UE hi responsabbli għall-politika tal-kummerċ tal-pajjiżi membri u tinnegozja l-ftehimiet għalihom. L-UE titkellem b’leħen wieħed u b’hekk għandha aktar saħħa fin-negozjati kummerċjali internazzjonali milli kieku kull membru individwali jinnegozja għal rasu.

L-UE hija impenjata b’mod attiv ma’ pajjiżi jew gruppi reġjonali biex jiġu nnegozjati ftehimiet kummerċjali. Dawn il-ftehimiet jagħtu aċċess li hu ta’ benefiċċju reċiproku għas-swieq kemm tal-UE kif ukoll tal-pajjiżi kkonċernati. Il-kumpaniji tal-UE jistgħu jkabbru n-negozju tagħhom, u jistgħu wkoll jimpurtaw faċilment il-materja prima li jużaw biex jagħmlu l-prodotti tagħhom.

Kull ftehim huwa uniku u jista’ jinkludi tnaqqis fit-tariffi, regoli dwar kwistjonijiet bħall-proprjetà intellettwali jew l-iżvilupp sostenibbli, jew klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem. L-UE tikseb ukoll kontribut mill-pubbliku, in-negozji, u l-korpi mhux governattivi meta tkun qed tinnegozja ftehimiet jew regoli kummerċjali.

L-UE tappoġġja u tiddefendi l-industrija u n-negozji tal-UE billi taħdem biex jitneħħew l-ostakoli għall-kummerċ sabiex l-esportaturi Ewropej jiksbu kundizzjonijiet ġusti u aċċess għal swieq oħrajn. Fl-istess ħin, l-UE tappoġġja l-kumpaniji barranin permezz ta’ informazzjoni prattika dwar kif jaċċessaw is-suq tal-UE.

L-UE taħdem ukoll mal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) biex tgħin fl-istabbiliment ta’ regoli kummerċjali globali u t-tneħħija tal-ostakoli għall-kummerċ bejn il-membri tad-WTO.

Aħbarijiet

21 Jannar 2022
European Commission Press release Brussels, 20 Jan 2022 Today, the EU is requesting consultations with Russia at the World Trade Organization (WTO) concerning export restrictions placed by Russia on wood products.

Gallerija tal-Videos