Direct la conținutul principal

Către un comerț mondial deschis și echitabil

Uniunea Europeană este una dintre cele mai deschise economii din lume. În același timp, ea reprezintă cea mai mare piață unică din lume. Liberul schimb între statele membre a fost unul dintre principiile care au stat la baza creării UE. Uniunea luptă și pentru deschiderea comerțului mondial.

Între 1999 și 2010, comerțul exterior al UE s-a dublat, reprezentând în prezent peste 30 % din produsul intern brut (PIB) al UE. UE răspunde de politica comercială a ansamblului statelor membre și negociază acorduri în numele lor. Vorbind cu o singură voce, UE are mult mai multă greutate în cadrul negocierilor comerciale internaționale decât fiecare membru în parte.

UE inițiază negocieri pentru încheierea unor acorduri cu diferite țări sau grupări regionale. Aceste acorduri asigură un acces reciproc avantajos atât pieței din UE, cât și celor din țările în cauză. Companiile europene se pot extinde și pot importa mai ușor materiile prime de care au nevoie pentru a-și fabrica produsele.

Fiecare acord este unic și poate include reduceri tarifare, norme privind aspecte precum proprietatea intelectuală sau dezvoltarea durabilă ori clauze privind drepturile omului. Atunci când negociază acorduri sau norme, UE cere și părerea organismelor publice, a întreprinderilor și a organismelor neguvernamentale.

Uniunea sprijină și apără interesele industriei și firmelor din UE încercând să elimine o serie de bariere comerciale, astfel încât exportatorii europeni să beneficieze de condiții mai echitabile și să poată intra pe alte piețe. În același timp, UE sprijină firmele străine, oferindu-le informații practice despre cum pot intra pe piața UE.

În plus, UE colaborează cu Organizația Mondială a Comerțului (OMC) pentru a contribui la stabilirea normelor care reglementează comerțul mondial și pentru a elimina obstacolele din calea comerțului dintre statele membre ale OMC.

Galerie video