Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Prema otvorenoj i pravednoj svjetskoj trgovini

Europska unija jedno je od najotvorenijih svjetskih gospodarstava. EU je ujedno i najveće jedinstveno tržište na svijetu. Slobodna trgovina među državama članicama jedno je od temeljnih načela EU-a, stoga se EU zalaže i za liberalizaciju svjetske trgovine.

Od 1999. do 2010. vanjska trgovina EU-a udvostručila se i sada čini više od 30 % bruto domaćeg proizvoda (BDP) EU-a. EU je odgovoran za trgovinsku politiku država članica te za njih pregovara o sporazumima. U međunarodnim trgovinskim pregovorima EU jedinstvenim nastupom ima veći utjecaj od pojedinačnih država članica.

EU aktivno surađuje sa zemljama ili regionalnim skupinama u pregovorima o trgovinskim sporazumima. Ti sporazumi omogućuju pristup tržištima EU-a i uključenih zemalja na obostranu korist. Poduzeća iz EU-a dobivaju priliku širiti poslovanje, a olakšava im se i uvoz sirovina potrebnih za izradu proizvoda.

Svaki je sporazum jedinstven i može obuhvaćati smanjenja carina, pravila o primjerice intelektualnom vlasništvu ili održivom razvoju ili klauzule o ljudskim pravima. Za vrijeme pregovora o trgovinskim sporazumima ili pravilima EU uzima u obzir mišljenja javnosti, poduzeća i nevladinih organizacija.

EU podupire i brani industriju i poduzeća EU-a radom na uklanjanju trgovinskih prepreka kako bi se europskim izvoznicima omogućili pravedni uvjeti i pristup drugim tržištima. Istodobno EU praktičnim informacijama o pristupu tržištu EU-a pruža potporu stranim poduzećima.

EU surađuje i sa Svjetskom trgovinskom organizacijom (WTO) u određivanju globalnih trgovinskih pravila i uklanjanju trgovinskih prepreka među članovima WTO-a.

Videogalerija