Skip to main content

Prema otvorenoj i pravednoj svjetskoj trgovini

Europska unija jedno je od najotvorenijih svjetskih gospodarstava. EU je ujedno i najveće jedinstveno tržište na svijetu. Slobodna trgovina među državama članicama jedno je od temeljnih načela EU-a, stoga se EU zalaže i za liberalizaciju svjetske trgovine.

Od 1999. do 2010. vanjska trgovina EU-a udvostručila se i sada čini više od 30 % bruto domaćeg proizvoda (BDP) EU-a. EU je odgovoran za trgovinsku politiku država članica te za njih pregovara o sporazumima. U međunarodnim trgovinskim pregovorima EU jedinstvenim nastupom ima veći utjecaj od pojedinačnih država članica.

EU aktivno surađuje sa zemljama ili regionalnim skupinama u pregovorima o trgovinskim sporazumima. Ti sporazumi omogućuju pristup tržištima EU-a i uključenih zemalja na obostranu korist. Poduzeća iz EU-a dobivaju priliku širiti poslovanje, a olakšava im se i uvoz sirovina potrebnih za izradu proizvoda.

Svaki je sporazum jedinstven i može obuhvaćati smanjenja carina, pravila o primjerice intelektualnom vlasništvu ili održivom razvoju ili klauzule o ljudskim pravima. Za vrijeme pregovora o trgovinskim sporazumima ili pravilima EU uzima u obzir mišljenja javnosti, poduzeća i nevladinih organizacija.

EU podupire i brani industriju i poduzeća EU-a radom na uklanjanju trgovinskih prepreka kako bi se europskim izvoznicima omogućili pravedni uvjeti i pristup drugim tržištima. Istodobno EU praktičnim informacijama o pristupu tržištu EU-a pruža potporu stranim poduzećima.

EU surađuje i sa Svjetskom trgovinskom organizacijom (WTO) u određivanju globalnih trgovinskih pravila i uklanjanju trgovinskih prepreka među članovima WTO-a.

Novosti

21 siječanj 2022
European Commission Press release Brussels, 20 Jan 2022 Today, the EU is requesting consultations with Russia at the World Trade Organization (WTO) concerning export restrictions placed by Russia on wood products.

Videogalerija