Gå til hovedindholdet

Åben og fair verdenshandel

EU er en af de mest udadvendte økonomier i verden. Det er også verdens største fællesmarkedsområde. Fri handel mellem EU's medlemmer var ét af de grundlæggende principper, og EU går ligeledes ind for at åbne verdenshandelen.

Fra 1999 til 2010 blev EU's udenrigshandel fordoblet og tegner sig nu for over 30 % af EU's bruttonationalprodukt (BNP). EU har ansvaret for medlemslandenes handelspolitik og forhandler aftaler på deres vegne. EU taler med én stemme og har derfor mere vægt i internationale handelsforhandlinger, end et medlemsland ville have på egen hånd.

EU arbejder aktivt sammen med lande eller regionale grupperinger for at forhandle handelsaftaler på plads. Disse aftaler giver adgang til både EU's og de pågældende landes marked, og det er til fordel for begge parter. Virksomheder fra EU kan vokse og kan også lettere importere de råmaterialer, de bruger til at fremstille deres produkter.

Hver aftale er unik og kan omfatte nedsatte toldsatser, regler om f.eks. intellektuel ejendomsret eller bæredygtig udvikling eller bestemmelser om menneskerettigheder. EU får også input fra offentligheden, erhvervslivet og ikkestatslige organisationer, når der forhandles handelsaftaler eller -regler.

EU støtter og forsvarer sit erhvervsliv ved at arbejde på at fjerne handelshindringer, så de europæiske eksportvirksomheder får fair betingelser og adgang til andre markeder. Samtidig hjælper EU udenlandske virksomheder med praktiske oplysninger om, hvordan de får adgang til EU-markedet.

EU arbejder også sammen med Verdenshandelsorganisationen (WTO) om at fastlægge regler for verdenshandel og fjerne handelshindringer mellem WTO-medlemmer.

Publikation

Videogalleri