Direct naar de inhoud

Naar een open en eerlijke wereldhandel

De Europese Unie is een van de meest op het buitenland gerichte economieën ter wereld. De EU is ook de grootste gemeenschappelijke markt ter wereld. Vrije handel tussen de lidstaten is een van de basisbeginselen van de EU, en zij wil ook de wereldhandel vrijer maken.

De buitenlandse handel, die tussen 1999 en 2010 verdubbelde, is inmiddels goed voor meer dan 30% van het bruto binnenlands product (bbp) van de EU. De EU is verantwoordelijk voor het handelsbeleid van haar lidstaten, en onderhandelt ook namens hen. Door bij internationale handelsbesprekingen met één stem te spreken, leggen de EU-landen samen meer gewicht in de schaal dan apart.

De EU onderhandelt actief met andere landen en regionale organisaties om tot handelsakkoorden te komen. Met zulke akkoorden geven de partijen elkaar wederzijds toegang tot hun markten. Zo kunnen bedrijven uit de EU wereldwijd groeien, maar ook makkelijker de nodige grondstoffen invoeren.

Elk akkoord is uniek, en kan verlaagde tarieven omvatten, maar ook regels over zaken als intellectuele eigendom, duurzame ontwikkeling en mensenrechten. Voor de onderhandelingen over zulke akkoorden en regels vraagt de EU ook input van het grote publiek, bedrijven en ngo’s.

Om Europese bedrijven te helpen en te beschermen, probeert de EU handelsbelemmeringen uit de weg te ruimen, zodat Europese exporteurs vrij en onder eerlijke voorwaarden nieuwe markten kunnen bedienen. Tegelijkertijd helpt de EU bedrijven elders in de wereld met praktische informatie over hoe zij handel kunnen drijven op de Europese markt.

De EU werkt ook samen met de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om wereldwijde handelsafspraken te maken en handelsbelemmeringen tussen WTO-leden weg te werken.

Video's