Skip to main content

Siekiame atviros ir sąžiningos prekybos visame pasaulyje

Europos Sąjungos ekonomika yra viena iš labiausiai orientuotų į išorę pasaulyje. ES taip pat yra didžiausia pasaulyje bendroji rinka. Laisva jos valstybių narių tarpusavio prekyba buvo vienas iš pamatinių ES principų, atviros prekybos ji taip pat pasiryžusi siekti visame pasaulyje.

Nuo 1999 m. iki 2010 m. ES užsienio prekyba išaugo dvigubai ir dabar sudaro daugiau kaip 30 % ES bendrojo vidaus produkto (BVP). ES yra atsakinga už valstybių narių prekybos politiką ir jų vardu derasi dėl susitarimų. Išvien veikiančios ES balsas tarptautinėse derybose svaresnis už pavienių jos narių, jei jos derėtųsi atskirai, balsą.

ES aktyviai bendradarbiauja su šalimis ir regioninėmis grupėmis, derėdamasi dėl prekybos susitarimų. Šias susitarimais suteikiama abiem pusėms naudinga galimybė patekti į ES ir atitinkamų šalių rinkas. ES įmonės gali plėtoti savo verslą ir lengviau importuoti savo produktams gaminti reikalingas žaliavas.

Kiekvienas susitarimas yra unikalus, juo gali būti nustatyti mažesni muitai, numatytos, pavyzdžiui, su intelektine nuosavybe ar tvariu vystymusi susijusios taisyklės arba nuostatos dėl žmogaus teisių. Derėdamasi dėl prekybos susitarimų ar taisyklių, ES taip pat gauna informacijos iš piliečių, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų.

ES remia ir gina ES pramonę ir verslą, siekdama pašalinti kliūtis prekybai, kad Europos eksportuotojams būtų taikomos sąžiningos sąlygos ir jie galėtų patekti į kitas rinkas. ES taip pat padeda užsienio bendrovėms, teikdama praktinę informaciją, kaip patekti į ES rinką.

ES taip pat bendradarbiauja su Pasaulio prekybos organizacija (PPO), siekdama padėti nustatyti pasaulio prekybos taisykles ir pašalinti PPO narių tarpusavio prekybos kliūtis.

Vaizdo įrašų galerija