Skip to main content

ES muitų sąjungos veikimas

1968 m. įsteigus ES muitų sąjungą ES įmonėms tapo lengviau prekiauti, pradėti derinti muitų mokesčiai, taikomi iš už ES ribų įvežamoms prekėms, taip pat padedama apsaugoti ES piliečius, gyvūnus ir aplinką.

Žvelgiant iš praktinės perspektyvos, muitų sąjunga reiškia, kad visų [node:eu_countries] ES šalių muitinės įstaigos veikia drauge lyg viena organizacija. Jos taiko vienodus muitus iš kitų pasaulio šalių į jų teritoriją įvežamoms prekėms, o vidaus prekyboje netaikomi jokie muitai.

Kalbant apie ES tai reiškia, kad už prekes, vežamas iš vienos ES šalies į kitą, nereikia mokėti jokių muitų. Muito mokesčiai už į ES importuojamas prekes, priskiriami tradiciniams nuosaviems ištekliams, sudaro apie 14 % viso ES biudžeto.

Muitinės kontrolė prie ES išorės sienų apsaugo vartotojus nuo prekių ir produktų, kurie galėtų būti pavojingi arba žalingi jų sveikatai. Muitinės kontrolė saugo ir gyvūnus bei aplinką, nes kovojama su neteisėta prekyba nykstančių rūšių gyvūnais ir augalais ir užkertamas kelias gyvūnų bei augalų ligoms plisti.

Muitinės įstaigos bendradarbiauja su politikos ir imigracijos tarnybomis, kovodamos su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Jos kovoja su prekyba žmonėmis, narkotikais, ginklais, suklastotomis prekėmis ir tikrina, ar dideles grynųjų pinigų sumas vežantys asmenys nevykdo pinigų plovimo, nesiekia išvengti mokesčių ar net finansuoti nusikalstamų organizacijų.

ES muitinės taip pat kovoja su įmonių ir privačių asmenų vykdomu sukčiavimu mokesčių ir muitų srityje, dėl kurio nacionalinės valdžios įstaigos praranda gyvybiškai svarbių lėšų viešosioms išlaidoms.