Siirry pääsisältöön

EU tulliliitto

EU:n tulliliitto perustettiin vuonna 1968. Tulliliitto helpottaa EU:n yritysten kaupankäyntiä, yhdenmukaistaa EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden tulleja ja auttaa suojelemaan ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä.

Käytännössä EU:n tulliliitto tarkoittaa, että kaikkien EU-maiden tulliviranomaiset toimivat yhdenmukaisesti. Ne soveltavat samoja tariffeja muualta maailmasta tulliliiton alueelle tuotuihin tavaroihin eivätkä kanna tulleja jäsenmaiden välillä.

EU:ssa ei näin ollen makseta tullimaksuja, kun tavarat liikkuvat yhdestä EU-maasta toiseen. EU:hun tuoduista tavaroista kannetut tullit ovat noin 14 prosenttia EU:n kokonaisbudjetista. Ne ovat osa EU:n nk. perinteisiä omia varoja.

EU:n ulkorajoilla suoritettavat tullitarkastukset suojelevat kuluttajia vaarallisilta tai terveydelle haitallisilta tavaroilta. Niillä suojellaan myös eläimiä ja ympäristöä uhanalaisten lajien laittomalta kaupalta ja kasvi- ja eläintaudeilta.

Tulliviranomaiset tukevat poliisin ja maahanmuuttoviranomaisten työtä mm. järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Ne torjuvat huume- ja ihmiskauppaa, aseiden salakuljetusta ja väärennettyjen tuotteiden tuontia. Yhtenä tehtävänä on varmistaa, että suuria käteismääriä mukaan kuljettavat matkustajat eivät harjoita rahanpesua tai veronkiertoa tai osallistu rikollisjärjestöjen rahoittamiseen.

EU:n tulliviranomaiset torjuvat myös yritysten ja yksityishenkilöiden veropetoksia ja verovilppiä, jotka aiheuttavat EU-maille huomattavia julkisiin menoihin tarkoitettujen verotulojen menetyksiä.