Skip to main content

EU tulliliitto

EU:n tulliliitto perustettiin vuonna 1968. Tulliliitto helpottaa EU:n yritysten kaupankäyntiä, yhdenmukaistaa EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden tulleja ja auttaa suojelemaan ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä.

Käytännössä EU:n tulliliitto tarkoittaa, että kaikkien EU-maiden tulliviranomaiset toimivat yhdenmukaisesti. Ne soveltavat samoja tariffeja muualta maailmasta tulliliiton alueelle tuotuihin tavaroihin eivätkä kanna tulleja jäsenmaiden välillä.

EU:ssa ei näin ollen makseta tullimaksuja, kun tavarat liikkuvat yhdestä EU-maasta toiseen. EU:hun tuoduista tavaroista kannetut tullit ovat noin 14 prosenttia EU:n kokonaisbudjetista. Ne ovat osa EU:n nk. perinteisiä omia varoja.

EU:n ulkorajoilla suoritettavat tullitarkastukset suojelevat kuluttajia vaarallisilta tai terveydelle haitallisilta tavaroilta. Niillä suojellaan myös eläimiä ja ympäristöä uhanalaisten lajien laittomalta kaupalta ja kasvi- ja eläintaudeilta.

Tulliviranomaiset tukevat poliisin ja maahanmuuttoviranomaisten työtä mm. järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Ne torjuvat huume- ja ihmiskauppaa, aseiden salakuljetusta ja väärennettyjen tuotteiden tuontia. Yhtenä tehtävänä on varmistaa, että suuria käteismääriä mukaan kuljettavat matkustajat eivät harjoita rahanpesua tai veronkiertoa tai osallistu rikollisjärjestöjen rahoittamiseen.

EU:n tulliviranomaiset torjuvat myös yritysten ja yksityishenkilöiden veropetoksia ja verovilppiä, jotka aiheuttavat EU-maille huomattavia julkisiin menoihin tarkoitettujen verotulojen menetyksiä.

Uutiset

21 tammikuu 2022
European Commission Press release Brussels, 21 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules the map of France for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').
20 tammikuu 2022
European Commission Press release Brussels, 20 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules Austria's map for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').