Siirry pääsisältöön

Tavoitteena oikeudenmukainen, tehokas ja kasvua edistävä verotus

EU ei suoraan osallistu veronkantoon eikä EU-maiden verokantojen määrittämiseen. Kansalaisten verojen määrästä, kuten myös verovarojen käytöstä, päättää kunkin maan hallitus.

EU kuitenkin valvoo kansallisia verosääntöjä joiltakin osin, etenkin EU:n yritys- ja kuluttajapolitiikkaan liittyvillä aloilla. Näin varmistetaan, että

  • tavarat, palvelut ja pääoma voivat liikkua vapaasti EU:n sisämarkkinoilla
  • verotuksella ei anneta jonkin maan yrityksille kohtuutonta etua muunmaalaisiin kilpailijoihin nähden
  • verotus ei ole syrjivää muiden EU-maiden kuluttajia, työntekijöitä tai yrityksiä kohtaan.
  • Tiivistelmät EU:n verolainsäädännöstä

Sisämarkkinoiden ansiosta tavara- ja palvelukauppaa voidaan käydä vapaasti EU-maiden rajojen yli. Jotta yritystoiminta sujuisi helpommin eikä yritysten kilpailu vääristyisi, EU-maat ovat päättäneet yhdenmukaistaa tavaroiden ja palvelujen verosääntöjään. Joillakin aloilla veroja säännellään sopimuksin, joita on tehty muun muassa arvonlisäverosta (alv) sekä energiatuotteiden, sähkön, tupakan ja alkoholin verotuksesta.

EU tekee myös yhteistyötä EU-maiden kanssa talouspolitiikan sekä yritys- ja tuloverojen koordinoinnissa. Tavoitteena on oikeudenmukainen, tehokas ja kasvua edistävä verotus. On tärkeää, että toiseen EU-maahan muuttavat kansalaiset ja ulkomaille sijoittavat yritykset tietävät, miten verotus määräytyy kohdemaassa. Koordinoinnin avulla voidaan myös ehkäistä verovilppiä ja veronkiertoa.