Skip to main content

Impozitare și fiscalitate

Către un sistem fiscal echitabil, eficient și favorabil creșterii economice

UE nu joacă un rol direct în colectarea impozitelor sau în stabilirea cotelor de impozitare. Valoarea taxelor și impozitelor pe care trebuie să le plătească fiecare cetățean este stabilită de guvernul țării sale. La fel este și modalitatea de cheltuire a sumelor colectate de stat.

UE supraveghează totuși normele fiscale naționale în anumite domenii, în special atunci când sunt implicate politicile UE vizând companiile și consumatorii. Aceasta pentru a garanta că:

  • bunurile, serviciile și capitalul pot circula liber peste tot în UE (pe piața unică)
  • companiile dintr-o țară nu beneficiază de avantaje neloiale față de concurenții din alte țări
  • fiscalitatea nu este discriminatorie față de consumatorii, lucrătorii sau companiile din alte țări ale UE
  • Sinteze ale legislației UE în domeniul fiscalității

Datorită pieței unice, bunurile și serviciile pot fi comercializate liber în toată Uniunea Europeană. Pentru a facilita activitatea companiilor și a evita denaturarea concurenței dintre acestea, statele membre au convenit să-și alinieze normele privind impozitarea bunurilor și a serviciilor. Anumite domenii beneficiază de acorduri specifice. Este, de exemplu, cazul taxei pe valoarea adăugată (TVA) și al taxelor pe produse energetice și electricitate, tutun și alcool.

UE colaborează cu statele membre și pentru coordonarea politicilor economice și a sistemelor de impozitare a întreprinderilor și a veniturilor. Scopul este de a le face mai echitabile, eficiente și favorabile creșterii economice. Aceste aspecte sunt importante pentru a clarifica situația impozitelor pe care le plătesc persoanele care se mută în altă țară din UE și pentru a oferi certitudine companiilor care investesc în alte țări. Coordonarea contribuie și la prevenirea evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale.