Przejdź do treści głównej

Sprawiedliwe, skuteczne i sprzyjające wzrostowi podatki

Unia Europejska nie odgrywa bezpośredniej roli w określaniu wysokości podatków ani w ich ściąganiu. O wysokości podatku płaconego przez każdego obywatela, a także o tym, na co wydane zostaną pobrane środki, decyduje rząd krajowy.

UE nadzoruje jednak krajowe przepisy podatkowe w niektórych obszarach, zwłaszcza w odniesieniu do polityki UE w dziedzinie przedsiębiorstw i ochrony konsumentów. Ma przy tym na celu:

  • zapewnienie swobodnego przepływu towarów, usług i kapitału w całej UE (w ramach jednolitego rynku)
  • zadbanie o to, by przedsiębiorstwa w jednym kraju nie miały nieuczciwej przewagi nad konkurentami w innych krajach
  • zadbanie o to, by przepisy podatkowe nie doprowadziły do sytuacji, w której konsumenci, pracownicy lub przedsiębiorcy z innych krajów będą dyskryminowani.
  • Prawodawstwo UE w skrócie – podatki

Jednolity rynek umożliwia swobodny przepływ towarów i usług w obrębie UE. Aby ułatwić życie przedsiębiorcom i zapobiec zakłóceniom konkurencji, kraje UE postanowiły ujednolicić krajowe przepisy dotyczące opodatkowania towarów i usług. Niektóre obszary są regulowane specjalnymi przepisami, dotyczącymi między innymi podatku od wartości dodanej (VAT) lub podatków od produktów energetycznych i energii elektrycznej czy tytoniu i alkoholu.

UE współpracuje również z krajami UE w kwestii koordynacji polityki gospodarczej oraz podatku od przedsiębiorstw i podatku dochodowego. Dba o to, by zasady i podatki były sprawiedliwe, skuteczne i sprzyjające wzrostowi gospodarczemu. Ważne jest, aby było jasne, jakie podatki mają płacić osoby, które przenoszą się do innego kraju UE, lub przedsiębiorstwa, które inwestują w innym państwie członkowskim. Koordynacja ta pomaga również zapobiegać uchylaniu się od opodatkowania i unikaniu opodatkowania.

Obszary działalności UE związane z tym tematem