Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Prema pravednim i učinkovitim porezima koji pogoduju rastu

EU nema neposrednu ulogu u ubiranju poreza ili utvrđivanju poreznih stopa. Nacionalne vlade odlučuju o iznosu poreza koji je svaki građanin dužan platiti kao i o trošenju prihoda od poreza.

Međutim, EU nadzire nacionalne porezne propise u nekim područjima, posebno u vezi s politikama EU-a koje se odnose na poslovanje i zaštitu potrošača, kako bi se osiguralo sljedeće:

  • slobodan protok robe, usluga i kapitala u EU-u (na jedinstvenom tržištu)
  • da poduzeća u jednoj zemlji nemaju nepoštenu prednost pred konkurentima iz druge zemlje
  • da se porezima ne diskriminiraju potrošači, radnici ili poduzeća iz drugih zemalja EU-a.
  • Sažeci zakonodavstva EU-a o oporezivanju

Jedinstveno tržište omogućuje slobodnu prekograničnu trgovinu robom i uslugama unutar EU-a. Kako bi se ta trgovina pojednostavila i kako bi se spriječilo narušavanje tržišnog natjecanja među poduzećima, zemlje EU-a dogovorile su se o usklađivanju svojih propisa o oporezivanju robe i usluga. Posebni sporazumi omogućuju pogodnosti u određenim područjima, kao što su porez na dodanu vrijednost (PDV) ili porezi na energente i električnu energiju, duhan i alkohol.

EU surađuje sa zemljama EU-a i na usklađivanju ekonomskih politika te poreza na dobit i dohodak. Cilj je da ti porezi postanu pravedniji i učinkovitiji i da pogoduju rastu. To je bitno kako bi se osigurala jasnoća u pogledu poreza koje su dužni plaćati građani koji su se odselili u druge zemlje EU-a i poduzeća koja ulažu u druge zemlje. Ta je suradnja korisna i u sprečavanju utaje i izbjegavanja poreza.