Skip to main content

Prema pravednim i učinkovitim porezima koji pogoduju rastu

EU nema neposrednu ulogu u ubiranju poreza ili utvrđivanju poreznih stopa. Nacionalne vlade odlučuju o iznosu poreza koji je svaki građanin dužan platiti kao i o trošenju prihoda od poreza.

Međutim, EU nadzire nacionalne porezne propise u nekim područjima, posebno u vezi s politikama EU-a koje se odnose na poslovanje i zaštitu potrošača, kako bi se osiguralo sljedeće:

  • slobodan protok robe, usluga i kapitala u EU-u (na jedinstvenom tržištu)
  • da poduzeća u jednoj zemlji nemaju nepoštenu prednost pred konkurentima iz druge zemlje
  • da se porezima ne diskriminiraju potrošači, radnici ili poduzeća iz drugih zemalja EU-a.
  • Sažeci zakonodavstva EU-a o oporezivanju

Jedinstveno tržište omogućuje slobodnu prekograničnu trgovinu robom i uslugama unutar EU-a. Kako bi se ta trgovina pojednostavila i kako bi se spriječilo narušavanje tržišnog natjecanja među poduzećima, zemlje EU-a dogovorile su se o usklađivanju svojih propisa o oporezivanju robe i usluga. Posebni sporazumi omogućuju pogodnosti u određenim područjima, kao što su porez na dodanu vrijednost (PDV) ili porezi na energente i električnu energiju, duhan i alkohol.

EU surađuje sa zemljama EU-a i na usklađivanju ekonomskih politika te poreza na dobit i dohodak. Cilj je da ti porezi postanu pravedniji i učinkovitiji i da pogoduju rastu. To je bitno kako bi se osigurala jasnoća u pogledu poreza koje su dužni plaćati građani koji su se odselili u druge zemlje EU-a i poduzeća koja ulažu u druge zemlje. Ta je suradnja korisna i u sprečavanju utaje i izbjegavanja poreza.

Novosti

21 siječanj 2022
European Commission Press release Brussels, 21 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules the map of France for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').
20 siječanj 2022
European Commission Press release Brussels, 20 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules Austria's map for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').