Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Tržišno natjecanje

Održavanje i promicanje poštenog tržišnog natjecanja

Pravila EU-a o tržišnom natjecanju osmišljena su kako bi osigurala pravedne i jednake uvjete za poduzeća, a istovremeno omogućila inovacije, jedinstvene standarde i razvoj malih poduzeća.

Europska komisija prati i istražuje prakse koje narušavaju tržišno natjecanje, spajanja poduzeća i državne potpore kako bi europskim poduzećima osigurala jednake uvjete, a potrošačima zajamčila dobar izbor i poštene cijene.

Velika poduzeća ne smiju upotrebljavati svoju pregovaračku moć u svrhu nametanja uvjeta koji bi njihovim dobavljačima ili klijentima otežali poslovanje s konkurentima tih moćnih poduzeća. Komisija ih za tu praksu može novčano kazniti jer to dovodi do viših cijena i/ili manjeg izbora za potrošače.

Izvršavanje ovlasti Komisije za istragu i zaustavljanje kršenja pravila tržišnog natjecanja EU-a interno se provjeravaju i nadziru te podliježu sudskom nadzoru europskih sudova.

Sa svojim prijedlozima EU ima i vodeću ulogu u međunarodnoj suradnji u području tržišnog natjecanja te nastoji promicati najbolju praksu. EU je jedan od osnivača Međunarodne mreže za tržišno natjecanje (ICN) i surađuje s globalnim i nacionalnim tijelima u procjenama mogućeg kršenja tržišnog natjecanja.