Skip to main content

Hospodárska súťaž

Zachovávanie a presadzovanie spravodlivých praktík v oblasti hospodárskej súťaže

Cieľom pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže je zabezpečenie spravodlivých a rovnakých podmienok pre podniky a zároveň zachovanie priestoru pre inovácie, jednotné normy a rozvoj malých a stredných podnikov.

Európska komisia monitoruje a skúma praktiky narúšajúce hospodársku súťaž, fúzie a štátnu pomoc s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre podniky z EÚ pri zaručení výberu a spravodlivej tvorby cien pre spotrebiteľov.

Veľké spoločnosti nesmú zneužívať svoju vyjednávaciu pozíciu na určovanie podmienok, ktoré by ich dodávateľom alebo zákazníkom spôsobili ťažkosti pri obchodovaní s konkurentmi týchto spoločností. Komisia môže spoločnostiam v takomto prípade uložiť pokutu, pretože takéto konanie vedie k vyšším cenám a/alebo menšej možnosti voľby pre spotrebiteľov.

Právomoci Komisie vyšetrovať a zastaviť porušovanie pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže podliehajú viacerým vnútorným kontrolným mechanizmom a úplnému súdnemu preskúmaniu zo strany európskych súdov.

EÚ je takisto na čele medzinárodnej spolupráce v oblasti hospodárskej súťaže s cieľom podporovať a navrhovať najlepšie postupy. Bola zakladajúcim členom Medzinárodnej siete pre hospodársku súťaž (ICN) a partnerom globálnych a vnútroštátnych orgánov, ktorých úlohou je posúdiť možné narušenia hospodárskej súťaže.

Aktuality

21 január 2022
European Commission Press release Brussels, 21 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules the map of France for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').
20 január 2022
European Commission Press release Brussels, 20 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules Austria's map for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').