Prejsť na hlavný obsah

Hospodárska súťaž

Zachovávanie a presadzovanie spravodlivých praktík v oblasti hospodárskej súťaže

Cieľom pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže je zabezpečenie spravodlivých a rovnakých podmienok pre podniky a zároveň zachovanie priestoru pre inovácie, jednotné normy a rozvoj malých a stredných podnikov.

Európska komisia monitoruje a skúma praktiky narúšajúce hospodársku súťaž, fúzie a štátnu pomoc s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre podniky z EÚ pri zaručení výberu a spravodlivej tvorby cien pre spotrebiteľov.

Veľké spoločnosti nesmú zneužívať svoju vyjednávaciu pozíciu na určovanie podmienok, ktoré by ich dodávateľom alebo zákazníkom spôsobili ťažkosti pri obchodovaní s konkurentmi týchto spoločností. Komisia môže spoločnostiam v takomto prípade uložiť pokutu, pretože takéto konanie vedie k vyšším cenám a/alebo menšej možnosti voľby pre spotrebiteľov.

Právomoci Komisie vyšetrovať a zastaviť porušovanie pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže podliehajú viacerým vnútorným kontrolným mechanizmom a úplnému súdnemu preskúmaniu zo strany európskych súdov.

EÚ je takisto na čele medzinárodnej spolupráce v oblasti hospodárskej súťaže s cieľom podporovať a navrhovať najlepšie postupy. Bola zakladajúcim členom Medzinárodnej siete pre hospodársku súťaž (ICN) a partnerom globálnych a vnútroštátnych orgánov, ktorých úlohou je posúdiť možné narušenia hospodárskej súťaže.