Skip to main content

A tisztességes verseny megőrzése és előmozdítása

Az uniós versenyjogi szabályok céljai a következők: tisztességes és egyenlő feltételek biztosítása a vállalkozások számára, teret hagyva egyszersmind az innovációnak, egységes normák bevezetése és a kisvállalkozások növekedésének elősegítése.

Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri és kivizsgálja a versenyt gátló gyakorlatokat, a vállalatok közötti összefonódásokat és az állami támogatásokat annak érdekében, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítson az uniós vállalkozásoknak, és garantálja a fogyasztóknak a megfelelő piaci kínálatot és a tisztességes árakat.

A nagyvállalatoknak tilos visszaélniük kedvező alkupozíciójukkal, és olyan feltételeket szabniuk, amelyek megnehezítenék kisebb üzleti partnereik (beszállítóik vagy ügyfeleik) számára, hogy a nagyvállalat versenytársaival üzleti tevékenységet folytassanak. A Bizottság a fenti esetben büntetést szabhat ki a vállalatokra, mivel ez a gyakorlat áremelkedéshez vezet, és/vagy csökkenti a termékválasztékot a fogyasztók számára.

A Bizottság jogköre lehetővé teszi számára, hogy kivizsgálja azokat az eseteket, amikor felmerül az uniós versenyszabályok megszegésének gyanúja, és hogy megálljt parancsoljon a jogsértéseknek. E bizottsági tevékenység felett – melynek arányosságát és indokoltságát belső fékek és ellensúlyok biztosítják – az Európai Bíróság mindenre kiterjedő bírósági felügyeletet gyakorol.

Az EU továbbá a nemzetközi versenyjogi együttműködés egyik meghatározó szereplője. Tevékenyen előmozdítja a bevált eljárások és szabályok térnyerését világszerte. A Nemzetközi Versenyügyi Hálózat (ICN) alapító tagja, és globális és nemzeti szervekkel partnerségben őrködik a versenyjogi szabályok betartása felett.