Pereiti prie pagrindinio turinio

Sąžiningos konkurencijos praktikos išsaugojimas ir skatinimas

ES konkurencijos taisyklių paskirtis – užtikrinti sąžiningas ir vienodas sąlygas įmonėms, kartu pasirūpinant, kad būtų diegiamos naujovės, taikomi vienodi standartai ir plėtojama mažųjų įmonių veikla.

Europos Komisija stebi ir tiria antikonkurencinius veiksmus, įmonių jungimąsi ir valstybės pagalbos teikimą, siekdama užtikrinti vienodas sąlygas ES įmonėms ir pasirinkimo galimybes bei sąžiningą kainodarą vartotojams.

Didelėms įmonėms draudžiama naudotis savo stipresnėmis derybų pozicijomis, dėl kurių jų tiekėjams ar klientams taptų sudėtinga bendradarbiauti su didžiosios įmonės konkurentais. Už šią praktiką įmonėms Komisija gali skirti baudas, nes dėl jos didėja kainos ir (arba) mažėja pasirinkimas vartotojams.

Kaip Komisija naudojasi įgaliojimais tirti ES konkurencijos taisyklių pažeidimus ir užkirsti jiems kelią, tikrinama pasitelkus įvairius vidaus kontrolės mechanizmus. Be to, Europos teismai atlieka visapusišką teisminę priežiūrą.

ES taip pat yra viena aktyviausių tarptautinio bendradarbiavimo dalyvių, siekiančių skatinti ir siūlyti geriausią konkurencijos srities patirtį. Ji yra Tarptautinio konkurencijos tinklo (ICN) narė steigėja ir pasaulinių bei nacionalinių galimų konkurencijos pažeidimų vertinimo įstaigų partnerė.