Gå til hovedindholdet

EU bevarer og fremmer fair konkurrence

EU's regler om konkurrence skal sikre retfærdige og lige vilkår for virksomheder og på samme tid gøre plads til innovation, ensartede standarder og udvikling af små virksomheder.

EU-Kommissionen overvåger og undersøger konkurrencefordrejende praksis, fusioner og statsstøtte for at sikre lige konkurrencevilkår for virksomhederne i EU og garanterer samtidig garantere valgfrihed og fair priser for forbrugerne.

Store virksomheder må ikke udnytte deres position på en måde, der gør det svært for deres leverandører eller kunder at handle med deres konkurrenter. Kommissionen kan pålægge virksomhederne bøder for en sådan adfærd, fordi den fører til højere priser og/eller færre valgmuligheder for forbrugerne.

Kommissionens beføjelser med hensyn til at undersøge og standse overtrædelser af EU's konkurrenceregler er underkastet intern kontrol og fuld kontrol fra EU's domstole.

EU går også i spidsen for det internationale samarbejde på konkurrenceområdet om at fremme og udvikle bedste praksis. Det var en af grundlæggerne af det internationale konkurrencenetværk (ICN) og arbejder sammen med globale og nationale organer om at vurdere eventuelle konkurrencemæssige overtrædelser.