Preskoči na glavno vsebino

Ohranjanje in spodbujanje poštene konkurence

Pravila Evropske unije o konkurenci so namenjena zagotavljanju poštenih in enakih pogojev poslovanja, hkrati pa omogočajo inovativnost, poenotenje standardov in razvoj malih podjetij.

Evropska komisija spremlja in preiskuje protikonkurenčno ravnanje, združevanje podjetij in državno pomoč, s čimer želi evropskim podjetjem zagotoviti enake konkurenčne pogoje, potrošnikom pa ustrezno izbiro in poštene cene.

Večja podjetja ne smejo izkoriščati svoje pogajalske moči za uveljavljanje pogojev, ki bi dobaviteljem ali strankam onemogočili poslovanje z njihovimi tekmeci. Komisija lahko podjetjem za takšno ravnanje naloži kazen.

Za pristojnosti Komisije pri preiskovanju in kaznovanju v primeru kršitev pravil EU o konkurenci velja sistem notranjega nadzora in ravnotežja ter nadzor Sodišča Evropske unije.

EU tudi vodi mednarodno sodelovanje na področju konkurence ter spodbuja in predlaga najboljše prakse. Skupaj z drugimi partnerskimi organi na nacionalni in svetovni ravni je tudi ustanovna članica Mednarodne mreže za konkurenco (ICN), ki ugotavlja možne kršitve pravil o konkurenci.