Skip to main content

Podjetništvo in industrija

Zagotavljanje prihodnosti evropskih podjetij in industrije

Politika EU si prizadeva krepiti konkurenčnost evropskih podjetij in industrije ter spodbujati odpiranje novih delovnih mest in gospodarsko rast, zlasti z oblikovanjem prijaznega poslovnega okolja.

Evropska dolgoročna gospodarska blaginja bo zaradi globalizacije in čedalje večje konkurence držav v vzponu odvisna tudi od močne evropske industrije, ne samo od storitvenega in bančnega sektorja. Raziskave in inovacije imajo ključno vlogo pri razvoju tehnologij in pristopov za zagotavljanje prihodnosti proizvodnje v Evropi.

Številni programi EU pomagajo malim in srednje velikim podjetjem pri dostopu do finančnih sredstev in trgov ter spodbujajo razvoj podjetništva, ustvarjanje novih delovnih mest, internacionalizacijo ter gospodarsko rast.

EU si prizadeva odpravljati obstoječe ovire v trgovanju in preprečevati nove z uveljavljanjem podjetjem in potrošnikom prijaznega evropskega trga, ki bo temeljil na jasnih, preglednih in doslednih predpisih in standardih.