Direct la conținutul principal

Întreprinderi și industrie

Sprijinim viitorul întreprinderilor și al industriei europene

Politica UE contribuie la creșterea competitivității industriei și întreprinderilor din UE și promovează crearea de locuri de muncă și creșterea economică, prin crearea unui mediu favorabil întreprinderilor.

În contextul globalizării și al intensificării concurenței reprezentate de economiile emergente, prosperitatea pe termen lung a Europei va depinde nu numai de consolidarea sectorului bancar și al serviciilor, ci și de existența unei baze industriale puternice. Cercetarea și inovarea joacă un rol esențial în dezvoltarea tehnologiilor și a abordărilor care ar putea asigura viitorul industriei prelucrătoare a Europei.

O serie de programe ale UE ajută întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) să obțină acces la finanțare și la piețe și susțin spiritul antreprenorial, înființarea de întreprinderi, internaționalizarea și creșterea economică.

UE caută să elimine ultimele bariere care stau în calea comerțului și să evite apariția altora noi, prin promovarea unei piețe europene care să apere deopotrivă interesele întreprinderilor și pe cele ale consumatorilor și care să se bazeze pe norme și standarde simple, transparente și coerente.