Przejdź do treści głównej

Przedsiębiorstwa i przemysł

Przyszłość dla firm i przemysłu w Europie

Unijna polityka przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności przemysłu i przedsiębiorstw w UE oraz do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego poprzez wspieranie środowiska przyjaznego dla biznesu.

W dobie globalizacji i coraz większej konkurencji ze strony krajów wschodzących długotrwały dobrobyt gospodarczy Europy będzie zależał od siły naszego przemysłu, a nie tylko od sektora usług i banków. Badania naukowe i innowacje odgrywają kluczową rolę w rozwoju technologii i strategii, które zapewnią przyszłość przemysłu wytwórczego Europy.

Szereg programów UE ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp do środków finansowych i rynków oraz wspiera przedsiębiorczość, zakładanie firm, ich umiędzynarodowienie i rozwój.

UE stara się usuwać utrzymujące się bariery w handlu i zapobiegać tworzeniu nowych. W tym celu wspiera biznes oraz przyjazny dla konsumenta rynek UE oparty na prostych, przejrzystych i spójnych zasadach i standardach.