Skip to main content

Zatrudnienie i sprawy społeczne

Zatrudnienie i sprawy społeczne

Na życie i pracę Europejczyków w dalszym ciągu mają wpływ postęp technologiczny, globalizacja i zmiany demograficzne. Aby sprostać tym wyzwaniom, UE na bieżąco opracowuje odpowiednie strategie polityczne i wnioski ustawodawcze.

Poprzez Europejski filar praw socjalnych UE stara się chronić prawa obywateli, zapewniając im:

  • równe szanse i dostęp do zatrudnienia
  • uczciwe warunki pracy
  • ochronę socjalną i włączenie społeczne.

Fundusze unijne pomagają organizacjom publicznym i prywatnym we wdrażaniu i ulepszaniu polityki zatrudnienia i polityki społecznej oraz finansowaniu projektów mających na celu wspieranie obywateli, zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

Unijne przepisy dotyczące zatrudnienia zapewniają wszystkim osobom mieszkającym i pracującym na terytorium UE gwarantowane minimum ochrony. Mają również na celu ułatwienie obywatelom UE zamieszkania w innych krajach UE i podjęcia tam pracy, a jednocześnie zapewnienie ochrony ich praw w zakresie zabezpieczenia społecznego, takich jak prawa do ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń zdrowotnych.

Aktualności

29 czerwiec 2022
Åsa Larson re-elected as member of EIOPA’s Management Board<div class="field field-label-hidden field-name-field-eiopa-body field-type-text-long item-list"> <div class="field-items"> <div class="even field-item first last"> The Board of Supervisors of the European...