Skip to main content

Kształcenie, szkolenie i młodzież

Wspieranie wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i spójności społecznej

UE wspiera państwa członkowskie w zapewnianiu obywatelom kształcenia i szkolenia na jak najwyższym poziomie. Unia propaguje również wielojęzyczność w Europie: pomaga w nauczaniu i uczeniu się języków obcych, zachęca uczniów, studentów, stażystów, nauczycieli i młodzież do mobilności, ułatwia wymianę informacji i doświadczeń.

Unia daje krajom UE platformę do wymiany najlepszych praktyk i uczenia się od siebie nawzajem. Dzięki temu można:

  • wprowadzać w życie koncepcje uczenia się przez całe życie i mobilności
  • poprawiać jakość i skuteczność kształcenia i szkolenia
  • propagować równość, spójność społeczną i aktywność obywatelską
  • zwiększać kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Aby osiągnąć swoje cele w dziedzinie kształcenia i szkolenia, UE wdraża różnego rodzaju strategie w następujących sektorach:

Z myślą o młodzieży UE organizuje współpracę między państwami członkowskimi w ramach strategii UE na rzecz młodzieży.

Program Erasmus+ jest również źródłem unijnego wsparcia finansowego, narzędzi i zasobów – dla osób prywatnych i organizacji oraz na potrzeby reform – w następujących obszarach:

  • możliwości odbycia studiów i szkoleń za granicą oraz inne formy rozwoju za granicą dostępne dla studentów, stażystów i osób zawodowo zajmujących się edukacją
  • możliwości wyjazdu za granicę dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą
  • możliwości budowania przez organizacje partnerstw w celu wprowadzania innowacji w dziedzinie kształcenia, szkolenia i działań dotyczących młodzieży
  • wymiana wiedzy i reforma polityki w celu wspierania wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy, a także propagowania równości szans i włączenia społecznego w Europie.
  • Więcej o programie Erasmus+

Europejski Korpus Solidarności oferuje młodzieży możliwość wolontariatu lub pracy w ramach projektów w kraju i za granicą na rzecz społeczności i mieszkańców w całej Europie.

Obszary działalności UE związane z tym tematem

Galeria wideo