Glavni sadržaj

Obrazovanje, osposobljavanje i mladi

Potpora kvalitetnom obrazovanju, osposobljavanju i socijalnoj koheziji

EU podupire države članice u njihovim nastojanjima da građanima pruže najbolje obrazovanje i osposobljavanje. Promiče i višejezičnost u Europi, pomaže u poučavanju i učenju jezika, potiče mobilnost studenata, pripravnika, nastavnika i mladih te olakšava razmjenu informacija i iskustava.

EU utvrđuje okvir u skladu s kojim države članice EU-a razmjenjuju primjere najbolje prakse i uče jedne od drugih s ciljem:

  • realizacije ideje cjeloživotnog učenja i mobilnosti
  • povećanja kvalitete i učinkovitosti obrazovanja i osposobljavanja
  • promicanja pravednosti, socijalne kohezije i aktivnog građanstva
  • jačanja kreativnosti, inovacija i poduzetništva

Kako bi se ostvarili ciljevi iz okvira za obrazovanje i osposobljavanje, EU provodi politike koje se odnose na:

U području povezanom s mladima EU utvrđuje okvir za suradnju država članica kroz Strategiju EU-a za mlade.

U okviru programa Erasmus+ EU osigurava financijska sredstva, alate i resurse za pojedince, organizacije i reformu politike u područjima kao što su:

  • studiranje, osposobljavanje i razvoj studenata, pripravnika i obrazovnih stručnjaka u inozemstvu
  • prilike u inozemstvu za mlade i osobe koje rade s mladima
  • prilike za organizacije da stvore partnerstva za inovacije u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
  • razmjena znanja i reforma politike radi potpore rastu, zapošljavanju, jednakosti i socijalnoj uključenosti u Europi
  • Više o programu Erasmus+

Europske snage solidarnosti pružaju mladima priliku da volontiraju ili rade na projektima u svojoj zemlji ili u inozemstvu na korist zajednica i ljudi diljem Europe.

Video gallery