Glavni sadržaj

Slavljenje europske kulturne baštine i raznolikosti

EU radi na očuvanju zajedničke europske kulturne baštine te podržava i potiče umjetnost i kreativne djelatnosti u Europi. Posebne su inicijative, poput Europske godine kulturne baštine, namijenjene tome da tu dinamičnu i raznoliku kulturu učine dostupnom svima.

U mnogim politikama EU-a, uključujući obrazovnu, istraživačku i socijalnu politiku te politiku regionalnog razvoja i vanjskih odnosa, postoje kulturne sastavnice. Kulturno stvaralaštvo i promicanje kulture u današnjem su interaktivnom i globaliziranom svijetu isto tako usko povezani s medijima i digitalnim tehnologijama. EU potiče nacionalne vlade i međunarodne organizacije da surađuju na politici u području kulture.

Programom Kreativna Europa EU podupire europsku kinematografiju, umjetnost i kreativne djelatnosti radi otvaranja radnih mjesta i poticanja rasta u Europi, kao i stvaranja novih međunarodnih mogućnosti, otvaranja novih tržišta i privlačenja publike.

Svake se godine dva europska grada odabiru za europske prijestolnice kulture: time se dodatno potiču lokalna gospodarstva i skreće pozornost na lokalne umjetnike i jedinstveno kulturno bogatstvo svakoga grada.

EU cijele godine sudjeluje u filmskim festivalima i kulturnim izložbama, na koncertima i konferencijama te u dodjeli umjetničkih nagrada i priznanja.