Skip to main content

Euroopa kultuuripärandi ja mitmekesisuse tunnustamine

EL töötab selle nimel, et säilitada Euroopa ühine kultuuripärand ning toetada ja edendada Euroopa kunsti- ja loovtööstust. Konkreetsete algatuste (nt Euroopa kultuuripärandi aasta) abil püütakse see elav ja mitmekesine kultuur kõigile kättesaadavaks teha.

Kultuuriga on läbipõimunud paljud ELi poliitikavaldkonnad, nagu haridus, teadus, sotsiaalpoliitika, piirkondlik areng ja välissuhted. Tänapäeva interaktiivses ja globaliseerunud maailmas käib kultuuri loomise ja edendamise juurde ka meedia ja digitaaltehnoloogia. EL edendab riikide valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahelist kultuurialast poliitilist koostööd.

Euroopa Liit toetab programmi „Loov Euroopa“ kaudu Euroopa kino, kunsti ja loomemajandust, et luua Euroopas töökohti ja hoogustada majanduskasvu ning olla avatud uutele rahvusvahelistele võimalustele, turgudele ja sihtrühmadele.

Igal aastal valitakse kaks Euroopa linna Euroopa kultuuripealinnadeks. See võimalus annab lisatõuke kohalikule majandusele ning suunab tähelepanu sealsetele kunstnikele ja nende linnade ainulaadsele kultuuririkkusele.

EL teeb aastaringselt koostööd ka filmifestivalide, näituste, kontsertide ja konverentside korraldajate ning kultuuriauhindade väljaandjatega kogu Euroopast.