Gå direkt till innehållet

En hyllning till Europas kulturarv och mångfald

EU vill bevara det europeiska kulturarvet och främja de kulturella och kreativa näringarna i EU. Olika initiativ, som Europaåret för kulturarv, ska göra vår rika kultur tillgänglig för alla.

Kultur ingår i många av EU:s politikområden, bland annat utbildning, forskning, socialpolitik, regional utveckling och internationella förbindelser. I dagens globaliserade och interaktiva värld spelar medier och digital teknik också en viktig roll för kulturen. EU främjar samarbete i kulturfrågor med länder och internationella organisationer.

Genom programmet Kreativa Europa stöder EU film, konst och kreativa näringar i Europa för att skapa jobb och tillväxt och nå ut till internationella marknader och publikgrupper.

Varje år utses två städer till europeiska kulturhuvudstäder. Det ger ett extra uppsving för den lokala ekonomin och lyfter fram lokala kulturarbetare och städernas unika kulturrikedom.

EU stöder också filmfestivaler, utställningar, konserter, konferenser, priser och utmärkelser i Europa under hela året.