Skip to main content

Oslava evropského kulturního dědictví a rozmanitosti

Evropská unie usiluje o zachování společného evropského kulturního dědictví a podporuje a propaguje umění a kreativní odvětví v Evropě. Konkrétními iniciativami, jako je například Evropský rok kulturního dědictví, se pak snaží zpřístupnit tuto živoucí a různorodou kulturu všem.

Řada politik EU obsahuje prvky kulturní povahy, např. politika vzdělávání, výzkumu, sociální politika, regionální rozvoj nebo vnější vztahy. Tvorba a propagace kultury v současném interaktivním a globalizovaném světě jsou neodmyslitelně spjaty se sdělovacími prostředky a digitálními technologiemi. EU prosazuje spolupráci v oblasti kultury mezi členskými státy a s mezinárodními organizacemi.

Prostřednictvím programu Kreativní Evropa Unie podporuje evropskou kinematografii, umění a kreativní odvětví za účelem vytvoření nových pracovních míst a růstu v Evropě a nových mezinárodních příležitostí, otevření nových trhů a získání nového publika.

Každý rok jsou 2 města jmenována Evropskými hlavními městy kultury. Znamená to nejen stimul pro místní ekonomiku, ale také se do širšího povědomí dostanou místní umělci a kulturní bohatství jednotlivých měst.

EU během celého roku rovněž podporuje řadu filmových festivalů, výstav, koncertů, konferencí, uměleckých cen a ocenění po celé Evropě.