Prejsť na hlavný obsah

Oslava kultúrneho dedičstva a rozmanitosti Európy

EÚ sa snaží zachovať spoločné kultúrne dedičstvo Európy a podporovať a propagovať umelecké a tvorivé odvetvia v Európe. Osobitné iniciatívy, ako je Európsky rok kultúrneho dedičstva, majú za cieľ túto dynamickú a rozmanitú kultúru sprístupniť všetkým.

V mnohých politikách EÚ vrátane vzdelávania, výskumu, sociálnej vecí, regionálneho rozvoja a vonkajších vzťahov existujú kultúrne zložky. Vytváranie a podpora kultúry v dnešnom interaktívnom a globalizovanom svete tiež úzko súvisia s médiami a digitálnymi technológiami. EÚ podporuje politickú spoluprácu v oblasti kultúry medzi národnými vládami a s medzinárodnými organizáciami.

Prostredníctvom programu Kreatívna Európa EÚ podporuje európsku kinematografiu a umelecké a tvorivé odvetvia s cieľom vytvárať pracovné miesta a rast v Európe, ako aj otvárať nové medzinárodné príležitosti a trhy a získavať publikum.

Každý rok sa dve európske mestá stanú európskymi hlavnými mestami kultúry: to predstavuje ďalší stimul pre miestne hospodárstva a do popredia stavia miestnych umelcov a jedinečné kultúrne bohatstvo miest.

EÚ je takisto partnerom filmových festivalov, výstav, koncertov, konferencií, umeleckých cien počas celého roka v rôznych miestach v Európe.