Przejdź do treści głównej

Świętujemy europejskie dziedzictwo kulturowe i jego różnorodność

UE stara się zachować wspólne dziedzictwo kulturowe Europy oraz wspierać i promować sektor sztuki i sektor kreatywny w Europie. Aby zapewnić wszystkim dostęp do dynamicznej i zróżnicowanej kultury europejskiej, powoływane są do życia specjalne inicjatywy, takie jak Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Aspekty kulturowe są obecne w wielu obszarach polityki UE, w tym w dziedzinie edukacji, badań naukowych, polityki społecznej, rozwoju regionalnego i stosunków zewnętrznych. Tworzenie i promowanie kultury w dzisiejszym interaktywnym i zglobalizowanym świecie wiąże się nieodłącznie z korzystaniem z mediów i technologii cyfrowych. UE promuje współpracę polityczną w dziedzinie kultury z rządami krajowymi i organizacjami międzynarodowymi.

UE wspiera, poprzez program „Kreatywna Europa”, europejską kinematografię, sztukę i sektor kreatywny. Jej celem jest doprowadzenie do tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego w Europie oraz otwieranie się na nowe możliwości i rynki na całym świecie, a co za tym idzie – zyskanie nowych odbiorców.

Co roku dwa europejskie miasta wybierane są na europejskie stolice kultury – daje to dodatkowy impuls lokalnym gospodarkom i umożliwia zyskanie większej widoczności lokalnym artystom i wyjątkowemu bogactwu kulturowemu każdego z tych miast.

UE wspiera również przez cały rok festiwale filmowe, wystawy, koncerty, konferencje i konkursy artystyczne w całej Europie.