Направо към основното съдържание

Културно наследство и многообразие в Европа

ЕС се стреми да запази общото културно наследство на Европа и да подкрепя европейските изкуства и творчески индустрии. Конкретни инициативи, като Европейската година на културното наследство, имат за цел да се предостави достъп на всички до тази динамична и многообразна култура.

В много политики на ЕС има свързани с културата елементи, включително в областта на образованието, научните изследвания, социалната политика, регионалното развитие и външните отношения. Създаването и популяризирането на културни продукти в днешния интерактивен и глобализиран свят върви ръка за ръка с медиите и цифровите технологии. ЕС насърчава политическото сътрудничество в областта на културата между националните правителства и с международни организации.

Чрез програмата Творческа Европа ЕС подкрепя европейското кино, изкуства и творчески индустрии с цел създаване на работни места и растеж в Европа, а също така с цел намиране на нови възможности, пазари и публика по света.

Всяка година 2 европейски града са избирани за европейски столици на културата — така се подкрепят допълнително местните икономики и вниманието се насочва към местни творци и към уникалното културно богатство на всеки от градовете.

ЕС също така си партнира целогодишно с филмови фестивали, културни изложения, концерти, конференции, награди за творчески достижения в цяла Европа.