Skip to main content

Regionala satsningar och solidaritet

Genom sin regionalpolitik bidrar EU till ekonomisk tillväxt, fler jobb och högre livskvalitet i våra regioner och städer genom strategiska investeringar. Tack vare denna solidaritet inom EU kan även de som bor i mindre utvecklade regioner ta vara på de möjligheter som erbjuds på världens största marknad.

EU:s regionalpolitik går ut på att

  • investera i människor genom att förbättra möjligheterna till jobb, utbildning och social inkludering
  • stödja utvecklingen av små och medelstora företag
  • stärka forskning och innovation genom investeringar och forskningsjobb
  • förbättra miljön genom större investeringsprojekt
  • bidra till klimatvänligare transporter och energiproduktion med fokus på förnybar energi och innovativ transportinfrastruktur.

 

Den allmänna politiken fastställs på EU-nivå men de regionalpolitiska fonderna sköts gemensamt av kommissionen och ländernas myndigheter.

Publikation

Videoklipp