Gå direkt till innehållet

Utrikes- och säkerhetspolitik

EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik ska lösa konflikter och främja internationell förståelse och bygger på diplomati och respekten för internationella regler. Handel, humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete är viktiga delar av EU:s internationella arbete.

Målet för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik är att

EU har partnerskap med världens alla nyckelspelare, t.ex. framväxande stormakter och regionala grupper. Partnerskapen bygger på ömsesidigt intresse och utbyte.

EU har ingen egen armé utan använder sig av trupper från EU-länderna för specifika uppdrag. EU kan delta i uppdrag i världens oroshärdar för att övervaka och upprätthålla lag och ordning, delta i fredsbevarande insatser eller ge humanitärt bistånd till drabbade människor.

Europeiska utrikestjänsten är EU:s diplomatiska kår och består av över 140 delegationer och kontor runtom i världen som främjar och skyddar EU:s värderingar och intressen.

Inom utrikespolitiken är det Europeiska rådet, som består av EU-ländernas stats- och regeringschefer, som fattar de slutliga besluten. De flesta utrikes- och säkerhetspolitiska beslut fattas enhälligt – samtliga EU-länder måste vara ense.