Siirry pääsisältöön

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka

EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on ratkaista konflikteja ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä diplomatian keinoin. Politiikan keskiössä on kansainvälisten sääntöjen noudattaminen. Myös kaupalla, humanitaarisella avulla ja kehitysyhteistyöllä on tärkeä rooli EU:n kansainvälisessä toiminnassa.

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on

EU tekee yhteistyötä maailman keskeisten toimijoiden – myös nopeasti kehittyvien maiden ja alueellisten ryhmien – kanssa. Se haluaa varmistaa, että maiden väliset suhteet perustuvat yhteisiin intresseihin ja hyötyihin.

EU:lla ei ole vakinaista armeijaa, vaan se käyttää tehtäväkohtaisesti eri EU-maista peräisin olevia sotilasjoukkoja. EU voi lähettää joukkoja maailman kriisipesäkkeisiin turvaamaan yleistä järjestystä, osallistumaan rauhanturvatoimiin tai antamaan humanitaarista apua konfliktista kärsiville.

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) huolehtii EU:n diplomaattisista suhteista. Sillä on yli 140 edustuston ja toimiston verkosto, joka edistää ja turvaa EU:n arvoja ja intressejä eri puolilla maailmaa.

Ulkopolitiikassa EU:n ylin päättävä elin on Eurooppa-neuvosto, johon kuuluvat unionin jäsenmaiden valtion- tai hallitusten päämiehet. Useimmissa ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksissä edellytetään kaikkien EU-maiden yksimielisyyttä.