Siirry pääsisältöön

Oikeusasiat ja perusoikeudet

EU-kansalaisten oikeuksien suoja

EU-kansalaisilla on monia vapauksia ja oikeuksia, joihin kuuluvat mm. henkilökohtaiset, poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kansalaisoikeudet sekä henkilötietojen suoja, syrjinnän torjuntaa koskevat säännöt ja oikeus liikkua vapaasti useimmissa EU-maissa.

Kaikilla EU-kansalaisilla on yhtäläiset perusoikeudet, joiden perustana ovat tasa-arvo, syrjimättömyys, osallisuus, ihmisarvo, vapaus ja demokratia. Näitä arvoja vahvistaa ja suojaa oikeusvaltioperiaate, joka on kirjattu EU:n perussopimuksiin ja EU:n perusoikeuskirjaan. EU-kansalaisilla on oikeus asua, työskennellä, opiskella ja mennä naimisiin muissa EU-maissa. EU:n tavoitteena on turvata henkilötietojen suoja ja kuluttajien oikeudet.

EU-kansalaisilla on oikeudellinen suoja kaikissa EU-maissa, ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen avulla rikollisia voidaan etsiä koko EU:ssa ja luovuttaa jäsenvaltiosta toiseen. Oikeusviranomaiset toimivat Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikön (Eurojust) kautta yhteistyössä sen varmistamiseksi, että tuomioistuinten yhdessä EU-maassa tekemät päätökset voidaan tunnustaa ja panna täytäntöön kaikissa muissa EU-maissa.

Euroopan unionin tuomioistuin varmistaa, että EU-lainsäädäntöä sovelletaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa. Se myös ratkaisee EU-maiden ja EU-toimielinten välisiä riita-asioita. Tietyissä tapauksissa myös yksityishenkilöt, yritykset ja organisaatiot voivat viedä asioita Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos ne katsovat, että jokin EU-toimielin on rikkonut niiden oikeuksia.

EU pyrkii parantamaan unionin sisäistä turvallisuutta lainvalvontaan, rajavalvontaan, pelastuspalveluun ja katastrofinhallintaan liittyvän jäsenmaiden yhteistyön avulla. Tähän kuuluvat mm. järjestäytyneen rikollisuuden vastaiset toimet ja kansallisten poliisivoimien yhteistyön edistäminen Euroopan poliisiviraston (Europol) puitteissa.

EU-maat kehittävät myös yhtenäistä EU:n maahanmuuttopolitiikkaa. Sen avulla pyritään hyödyntämään laillisen maahanmuuton tarjoamia mahdollisuuksia ja ratkaisemaan laittomaan maahanmuuttoon liittyviä ongelmia. Käynnissä on myös työ turvallisuuden lisäämiseksi tehostamalla ulkorajavalvontaa. Samalla halutaan helpottaa muodollisuuksia niiden osalta, jotka saapuvat EU:n alueelle luvallisesti.

Video gallery