Skip to main content

Jogérvényesülés és alapvető jogok

Védelem, jogok és igazságszolgáltatás az EU-ban

Az EU polgárai számos tekintetben élveznek szabadságot és védelmet: személyes, polgári, politikai, szociális és gazdasági jogaik terén éppúgy, mint az adatvédelem, a megkülönböztetésmentesség és az EU legtöbb országán belüli szabad utazás tekintetében.

Az egyenlőség, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a társadalmi befogadás, az emberi méltóság, a szabadság és a demokrácia alapértékeiből kiindulva az EU minden polgárát ugyanazok az alapjogok illetik meg. Ezek az alapértékek, melyeket a jogállamiság véd és juttat érvényre, mind az európai uniós szerződésekben, mind az Európai Unió Alapjogi Chartájában le vannak fektetve. Az EU polgárai szabadon eldönthetik, melyik tagállamban kívánnak élni dolgozni, tanulni vagy éppen házasságot kötni. Az EU intézményei azon fáradoznak, hogy a polgárok biztonságban tudhassák személyes adataikat, és fogyasztóként aktív szerephez jussanak.

Az uniós polgárok az EU minden tagállamában jogi védelemben részesülnek, az európai elfogatóparancsnak hála pedig az EU egész területén lehetőség nyílik a bűnözők elfogására és a területileg illetékes bűnüldöző szervnek való átadására. A tagállami igazságügyi hatóságok az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egységén (Eurojust) keresztül közösen gondoskodnak arról, hogy az egyes tagországokban hozott jogi határozatokat valamennyi uniós tagországban elismerjék és végrehajtsák.

Az Európai Unió Bírósága biztosítja, hogy az uniós jogszabályokat az összes uniós országban azonos módon alkalmazzák, emellett pedig rendezi a tagállami kormányok és az uniós intézmények közötti jogvitákat. Bizonyos esetekben magánszemélyek, cégek és szervezetek is fordulhatnak az Európai Unió Bíróságához, hogy keresetet indítsanak, ha megítélésük szerint valamelyik uniós intézmény megsértette a jogaikat.

Az EU a bűnüldözés, a határigazgatás, a polgári védelem és a katasztrófavédelem terén folytatott együttműködés révén igyekszik fokozni a belső biztonságot. Ennek köszönhetően a nemzeti rendőri erők többek között közösen tudnak fellépni a szervezett bűnözés ellen, az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) keretein belül pedig jobban együtt tudnak működni.

Az EU-országok ezenfelül olyan koherens uniós bevándorlási politika kidolgozásán munkálkodnak, amely kiaknázza a legális bevándorlásban rejlő lehetőségeket, ugyanakkor hathatósan kezeli az illegális bevándorlással kapcsolatos problémákat. Közös erővel törekednek arra, hogy a külső határok hatékonyabb ellenőrzése révén javítsák a biztonságot, ugyanakkor pedig megkönnyítsék a jogszerű belépést az EU-ba.

Video gallery