Ugrás a fő tartalomra
EU-intézmény

Az Európai Unió Bírósága (EUB)

European Court of Justice - Logo

Áttekintés

 • Szerep: gondoskodik arról, hogy az európai uniós jogszabályokat mindegyik EU-tagállam azonos módon értelmezze és alkalmazza, illetve hogy az uniós országok és intézmények betartsák az uniós jogot.
 • Tagok:
 • Alapítás éve: 1952
 • Székhely: Luxembourg
 • Honlapaz Európai Unió Bírósága (EUB)

Az Európai Unió Bírósága (EUB) értelmezi az uniós jogot annak érdekében, hogy azt az összes uniós országban azonos módon alkalmazzák, ezen túlmenően pedig rendezi a tagállami kormányok és az uniós intézmények közötti jogvitákat.

Bizonyos esetekben magánszemélyek, cégek és szervezetek is keresetet indíthatnak az Európai Unió Bíróságán, ha megítélésük szerint valamelyik uniós intézmény megsértette a jogaikat.

Mi az Európai Unió Bíróságának feladata?

Az EUB ítéletet hoz az elé terjesztett ügyekben. Az alábbi ügytípusok a leggyakoribbak:

 • Jogértelmezés (előzetes döntéshozatal) – a tagállami bíróságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a tagországok megfelelően alkalmazzák az uniós jogot. Előfordulhat azonban, hogy az egyes nemzeti bíróságok másként értelmezik ugyanazt az EU-jogszabályt. Ha a tagállami bíróságoknak kérdéseik, illetve kétségeik vannak az uniós jog értelmezésével vagy érvényességével kapcsolatban, iránymutatást kérhetnek az Európai Unió Bíróságától. Ezt a mechanizmust lehet segítségül hívni annak eldöntéséhez is, hogy egy adott tagállami törvény vagy eljárás összeegyeztethető-e az uniós joggal.
 • Jogérvényesítés (kötelezettségszegési eljárás) – ez az eljárás azok ellen a tagállami kormányok ellen indítható, amelyek nem tartják be az uniós jogot. Kötelezettségszegési eljárást az Európai Bizottság, illetve az uniós országok kezdeményezhetnek. Elmarasztaló ítélet esetén a kérdéses tagállamnak késedelem nélkül orvosolnia kell a helyzetet, ellenkező esetben ugyanis újabb eljárás indulhat ellene, melynek során pénzbírságot is kiróhatnak rá.
 • Uniós jogi aktusok megsemmisítése (megsemmisítés iránti kereset) – erre az eljárásra akkor kerül sor, ha valamelyik uniós ország kormánya, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság vagy (egyes esetekben) az Európai Parlament egy adott uniós jogi aktus megsemmisítésére kéri fel az Európai Unió Bíróságát, mert úgy ítéli meg, hogy a kérdéses jogi aktus ellentétes az uniós szerződésekkel vagy az alapjogokkal.
  Megsemmisítés iránti keresetet magánszemély is benyújthat a Bírósághoz olyan uniós jogi aktusra vonatkozóan, mely őt közvetlenül érinti.
 • Uniós intézkedés meghozatalának elrendelése (mulasztás megállapítása iránti kereset) – meghatározott körülmények esetén az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Bizottságnak meg kell hoznia bizonyos döntéseket. Ha ezt elmulasztják, akkor a tagállami kormányok, más uniós intézmények, illetve (bizonyos feltételekkel) magánszemélyek és cégek panaszt tehetnek ellenük a Bíróságnál.
 • EU-intézmények szankcionálása (kártérítési kereset) – a magánszemélyek és cégek keresetet indíthatnak a Bíróságon, ha érdekeik sérelmet szenvedtek az uniós intézmények, illetve az uniós alkalmazottak által meghozott intézkedések következtében, vagy – épp ellenkezőleg – amiatt, hogy az uniós intézmények, illetve az uniós alkalmazottak nem hozták meg a szükséges intézkedéseket.

Összetétel

Az Európai Unió Bíróságát 2 bíróság alkotja:

 • A Bíróság a tagállami bíróságok előzetes döntéshozatal iránti kérelmeivel foglalkozik, valamint egyes megsemmisítés iránti keresetek és fellebbezések ügyében jár el.
 • A Törvényszék a magánszemélyek, vállalatok és – egyes esetekben – a tagállami kormányok által hozzá benyújtott megsemmisítési kereseteket bírálja el. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ez a testület elsősorban versenyjoggal, állami támogatással, kereskedelemmel, mezőgazdasággal és védjegyekkel kapcsolatos ügyekben hoz döntést.

A bírókat és a főtanácsnokokat a tagállami kormányok közösen nevezik ki. Megbízatásuk 6 évre szól és megújítható. Mind a Bíróság, mind a Törvényszék bírái elnököt választanak maguk közül, aki 3 éven át irányítja a testületet. Mindkét elnök mandátuma megújítható.

Hogyan végzi munkáját az Európai Unió Bírósága?

A Bíróság az elé kerülő ügyek mindegyike esetében kijelöl egy bírót (ún. előadó bírót) és egy főtanácsnokot, hogy az adott ügyben eljárjon. Az eljárás 2 szakaszból áll:

 • Írásbeli szakasz
  • A felek írásbeli beadványokat nyújtanak be. Az érintett tagállami hatóságok, uniós intézmények és – egyes esetekben – magánszemélyek is benyújthatnak írásbeli észrevételeket a Bíróságnak.
  • Az előadó bíró összefoglalja a beadványokat, melyeket ezt követően megvitat a Bíróság általános értekezlete. A Bíróság ekkor döntést hoz arról, hogy:
   • hány bíró foglalkozik majd az üggyel. Az ügy fontosságának és összetettségének függvényében a Bíróság 3, 5, illetve 15 tagú tanácsban vagy teljes ülésben jár el. Az esetek túlnyomó többségében az ügyeket 5 bíróból álló tanács tárgyalja, arra rendkívül ritkán kerül sor, hogy a Bíróság teljes ülésben járjon el.
   • szükség van-e tárgyalásra (szóbeli szakasz), illetve arra, hogy a főtanácsnok indítvány formájában ismertesse véleményét az ügyről.
 • Szóbeli szakasz, vagyis a nyilvános tárgyalás
  • A felek ügyvédei kifejtik az üggyel kapcsolatos álláspontjukat a főtanácsnok és a bírák előtt, akik kérdéseket tehetnek fel nekik.
  • Ha a Bíróság úgy döntött korábban, hogy az ügy elbírálásához szükség van a főtanácsnok indítványára, akkor néhány héttel a nyilvános tárgyalás után sor kerül az indítvány ismertetésére.
  • Ezt követően a bírák megvitatják az ügyet, és ítéletet hoznak.
 • A Törvényszék előtt lefolytatott eljárások hasonlóan folynak le, azzal a különbséggel, hogy az ügyek legnagyobb részét 3 bíróból álló tanács tárgyalja, és az eljárásban nem vesznek részt főtanácsnokok.

Az EUB és Ön

A magánszemélyek és cégek kétféleképpen kereshetnek jogorvoslatot bírósági úton, ha kár érte őket egyes uniós intézmények, illetve uniós alkalmazottak által meghozott intézkedések következtében, vagy – épp ellenkezőleg – amiatt, hogy egyes uniós intézmények, illetve uniós alkalmazottak nem hozták meg a szükséges intézkedéseket.

 • közvetve a nemzeti bíróságok révén (melyek úgy dönthetnek, hogy az ügyet az Európai Unió Bírósága elé utalják);
 • közvetlenül a Törvényszékhez keresetet benyújtva – abban az esetben, ha valamelyik uniós intézmény határozata közvetlenül és személyükben érintette őket.

Ha Ön úgy véli, hogy a hatóságok valamelyik tagállamban az uniós joggal ellentétesen jártak el, hivatalos panaszt tehet az erre szolgáló eljárás segítségével.

Információk arról, hogyan szerezhet érvényt uniós jogainak

Dokumentum-hozzáférés

Információ-hozzáférés

Az EUB ítélkezési gyakorlata – Tárgyalási jegyzék

Az EUB streamingszolgáltatása

További információk

Whoiswho – az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzéke

Éves jelentés

A legutóbbi ítéletek és indítványok

Ítélkezési gyakorlat

Kiadványok

Az EUB könyvtára

Látogatás az Európai Unió Bíróságánál

Álláslehetőségek

Kapcsolat

Az Európai Unió Bírósága (EUB)

Név
Az Európai Unió Bírósága (EUB)
Honlap
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/hu/
Telefonszám
+352 4303 1
Fax
+352 4303 2600
Postai cím
Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxembourg, Luxemburg
Közösségi média