Gå til hovedindholdet

Retfærdighed og grundlæggende rettigheder

Beskyttelse, rettigheder og retfærdighed for EU's borgere

EU-borgerne har mange rettigheder og beskyttelsesforanstaltninger, bl.a. personlige, borgerlige, politiske, økonomiske og sociale rettigheder, beskyttelse af personoplysninger, bestemmelser mod forskelsbehandling og retten til at rejse gennem de fleste EU-lande uden grænsekontrol.

Alle EU-borgere har de samme rettigheder, som bygger på værdierne lighed, ikke-forskelsbehandling, inklusion, menneskelig værdighed, frihed og demokrati. Disse værdier styrkes og beskyttes af retsstatsprincippet, som er fastsat i EU's traktater og i chartret om grundlæggende rettigheder. EU-borgerne har ret til at bo, arbejde, studere og gifte sig i andre EU-lande. EU arbejder på at holde europæernes personoplysninger sikre og giver dem magt som forbrugere.

Borgerne har retlig beskyttelse i alle EU-lande, og forbrydere kan retsforfølges på tværs af grænserne og sendes tilbage takket være den europæiske arrestordre. De retlige myndigheder samarbejder gennem Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) for at sikre, at retlige afgørelser, der er truffet i ét EU-land, bliver anerkendt og håndhævet i et andet EU-land.

Domstolen sikrer, at EU's lovgivning anvendes på samme måde i alle EU-lande, og afgør retstvister mellem nationale regeringer og EU's institutioner. I visse tilfælde kan lovgivningen også anvendes af borgere, virksomheder eller organisationer til at sagsøge en EU-institution, der kan have overtrådt deres rettigheder.

EU's arbejder på at styrke den indre sikkerhed gennem samarbejde om retshåndhævelse, grænsekontrol, civilbeskyttelse og katastrofehåndtering. Dette omfatter at gribe ind over for organiseret kriminalitet og hjælpe de nationale politistyrker med at samarbejde bedre gennem EUROPOL.

EU-landene arbejder også på at udvikle en sammenhængende indvandringspolitik i EU, der drager fordel af de muligheder, der er forbundet med lovlig indvandring, og som samtidig tackler problemerne med ulovlig indvandring. Der arbejdes på at forbedre sikkerheden ved hjælp af bedre kontrol ved de ydre grænser og samtidig gøre det lettere at komme ind i EU for de personer, der har ret til det.

Video gallery