Pāriet uz galveno saturu

Tiesiskums un pamattiesības

ES pilsoņu aizsardzība, tiesības un tiesiskums

ES pilsoņiem tiek nodrošinātas daudzas brīvības un plaša aizsardzība, tostarp personiskās, pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības, personas datu aizsardzība, likumi diskriminācijas novēršanai un iespēja bez robežkontroles ceļot lielākajā daļā ES valstu.

Visiem ES pilsoņiem ir vienādas pamattiesības, kas balstās uz tādām vērtībām kā līdztiesība, nediskriminēšana, iekļautība, cilvēka cieņa, brīvība un demokrātija. Šīs vērtības nostiprina un aizsargā tiesiskums, kas ir noteikts ES līgumos un Pamattiesību hartā. ES pilsoņiem ir tiesības dzīvot, strādāt, mācīties un precēties citās ES valstīs. ES gādā par to, lai eiropiešu personas dati būtu drošībā, un aizsargā viņu kā patērētāju tiesības.

Pilsoņu tiesības tiek aizsargātas visu ES valstu tiesās, un, pateicoties Eiropas apcietināšanas orderim, noziedzniekus var vajāt pāri robežām un repatriēt. Tiesu iestādes sadarbojas Eiropas Tiesu sadarbības vienībā (Eurojust), lai gādātu, ka kādā ES valstī pieņemti tiesas lēmumi tiek atzīti un izpildīti visās pārējās ES valstīs.

Eiropas Savienības Tiesa gādā, lai ES tiesību akti visās ES valstīs tiktu piemēroti vienādi, un izskata juridiskus strīdus starp valstu valdībām un ES iestādēm. Zināmos apstākļos Tiesā var vērsties arī privātpersonas, uzņēmumi vai organizācijas, lai iesniegtu sūdzību par ES iestādi, kas, iespējams, nav ievērojusi to tiesības.

ES strādā pie iekšējās drošības uzlabošanas, sadarbojoties likuma varas īstenošanā, robežu pārvaldībā, civilajā aizsardzībā un katastrofu pārvaldībā. Cita starpā tiek veikti pasākumi organizētās noziedzības apkarošanai un palīdzības sniegšanai, lai dažādu valstu policijas spēki ar Eiropas Policijas biroja (Eiropola) atbalstu spētu labāk sadarboties.

ES valstis arī veido saskanīgu ES imigrācijas politiku, kurā tiek izmantotas legālās imigrācijas piedāvātās iespējas, vienlaikus cīnoties ar neatbilstīgas imigrācijas problēmām. Turpinās darbs pie drošības uzlabošanas, labāk kontrolējot ārējās robežas un tajā pašā laikā atvieglojot iebraukšanu ES tām personām, kurām ir šādas tiesības.

Video gallery