Pāriet uz galveno saturu

Ārpolitika un drošības politika

Eiropas ārpolitika un drošības politika

ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķis ir risināt konfliktus un veicināt starptautisko sapratni. Tās pamatā ir diplomātija un starptautisko normu ievērošana. Starptautiskā mērogā veidotajā ES politikā būtiska nozīme ir tirdzniecībai, humānajai palīdzībai un attīstības sadarbībai.

ES ārpolitika un drošības politika tiecas:

ES ir noslēgusi partnerības ar pasaules nozīmīgākajiem politiskajiem spēkiem, arī jaunietekmes valstīm un reģionālajām grupām. Tā gādā, lai šīs attiecības veidotos uz savstarpējas ieinteresētības un izdevīguma principiem.

Eiropas Savienībā nav pastāvīgas armijas, taču ES dalībvalstis vajadzības gadījumos apvieno īpašus spēkus. ES var nosūtīt misijas uz konfliktzonām visā pasaulē, lai tur pārraudzītu un saglabātu sabiedrisko kārtību, piedalītos miera uzturēšanā un sniegtu humāno palīdzību iedzīvotājiem.

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) ir ES diplomātiskais dienests. Eiropas Savienību pasaulē pārstāv 140 delegāciju un biroju veidots tīkls, kas cenšas veicināt un aizstāvēt ES vērtības un intereses.

Ārpolitikas jomā Eiropadome, kuras sanāksmēs pulcējas valstu un valdību vadītāji, ir galvenā ES lēmumu pieņēmēja. Lēmumiem ārpolitikas un drošības politikas jomā parasti ir vajadzīga visu ES dalībvalstu piekrišana.